هوای اصفهان و ۳ شهر مجاور پاک است

اصفهان- شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان و شهرهای مبارکه، خمینی‌شهر و شاهین‌شهر در پانزدهمین روز از اردیبهشت ماه وضعیت پاک را نشان می‌دهد.

مهر نوشت: شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹ صبح شنبه پانزدهم اردیبهشت با میانگین ۴۴ وضعیت پاک را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان و سپاهان‌شهر با عدد ۲۹، پارک زمزم ۴۲، دانشگاه صنعتی ۴۹، خیابان زینبیه ۴۳، خیابان فرشادی ۲۱، خیابان فیض ۲۴، بولوار کاوه ۳۷، کردآباد ۳۱، میرزا طاهر ۳۰ و ولدان ۴۱ AQI در وضعیت پاک است.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان احمدآباد با عدد ۹۵، میدان انقلاب ۶۱، بزرگراه خرازی ۶۹ و رهنان ۵۴ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

امروز شاخص هوا در خمینی‌شهر با میانگین ۲۰، شاهین‌شهر ۳۴ و مبارکه ۳۸ AQI در وضعیت پاک و در زرین شهر، قهجاورستان و سجزی با میانگین ۶۶، نجف آباد ۵۵ و کاشان ۵۸ در وضعیت قابل قبول ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای منطقه صنعتی دولت آباد قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.