هوای تهران پاک است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۴۲ قرار گرفته و هوای پایتخت پاک است.

‌مهر نوشت: بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۴۲ قرار گرفته و هوای پایتخت پاک است.

همچنین این شاخص در ۲۴ ساعت گذشته میانگین بر روی عدد ۵۵ قرار گرفته بود و وضعیت هوا در شرایط قابل قبول بوده است.

تهران از ابتدای سال ۵ روز هوای پاک و ۴۰ روز هوای قابل قبول داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۷ روز هوای پاک، ۳۷ روز هوای قابل قبول، ۱ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه داشته است.