هوای اصفهان سالم است/ شاخص شاهین‌شهر و زرین‌شهر بر مدار نارنجی

اصفهان- شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در چهاردهمین روز از اردیبهشت ماه وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

مهر نوشت: شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹ صبح جمعه چهاردهم اردیبهشت با میانگین ۵۴ وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان احمدآباد با عدد ۸۵، میدان انقلاب، بولوار کاوه و بزرگراه خرازی ۵۹، رهنان ۶۴ و ولدان ۵۲ AQI در وضعیت قابل قبول است.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۴۲، پارک زمزم ۴۳، زینبیه ۴۰، سپاهان‌شهر ۲۱، فرشادی ۲۰، کردآباد ۴۸ و میرزا طاهر ۵۰ AQI وضعیت پاک را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه دانشگاه صنعتی با عدد ۱۱۸ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس است.

امروز شاخص هوا در خمینی‌شهر با میانگین ۶۲، سجزی ۷۶، قهجاورستان ۵۹، مبارکه ۷۱، نجف آباد ۵۱ و کاشان ۸۲ در وضعیت قابل قبول و زرین‌شهر ۱۰۶ و شاهین‌شهر ۱۱۲ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس) (نارنجی) ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای منطقه صنعتی دولت آباد قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.