زخم معدن کاری بر پیکر شاهوار

شاهرود- معاون سازمان حفاظت از محیط زیست از منطقه شاهوار که سال ها است دچار تخریب های وسیع شده بازدید کرد.

مهر نوشت: تخریب‌های وسیع در شاهوار، تأمین کننده آب و زیستگاه وحوش تاکنون مسئولان کشوری فراوانی را به شهرستان شاهرود کشانده است امروز شاهوار میزبان معاون سازمان حفاظت از محیط زیست بود.

گله‌های کل و بز در این فیلم به خوبی دیده می‌شود. انفجارهای معدنی سبب شده بود تا مدت‌ها این کل و بزها از منطقه فراری باشند حالا بعد از تعطیلی موقت معدن آرامش به منطقه تاحدودی بازگشته است اما دغدغه و نگرانی بزرگ مردم این است که این معدن هرگز به صورت کامل بسته نشده است مطالبه مردم تعطیلی کامل معدن مخرب شاهوار است زیرا این منطقه مهمترین تأمین کننده آب و حیات در شهرستان شاهرود است.