سیدعباس هاشمی‌منش رییس فدراسیون کونگ‌فو و هنرهای رزمی شد

سیدعباس هاشمی‌منش برای ۴ سال ریاست فدراسیون کونگ‌فو و هنرهای رزمی را به عهده گرفت.

مهر: مجمع انتخاباتی فدراسیون کونگ‌فو و هنرهای رزمی با حضور سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و سیدمناف هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک در سالن اجتماعات کمیته ملی المپیک برگزار شد.

حجت جوانمردی، رضا شهرانی، سیدمجتبی شیرزادی، سید عباس‌ هاشمی‌منش و محمد نوحی به عنوان کاندیدا معرفی شده بودند که با انصراف حجت جوانمردی، رضا شهرانی و محمد نوحی، رقابت بین سید مجتبی شیرزادی و سیدعباس هاشمی‌منش ادامه پیدا کرد.

در پایان رای گیری از اعضای مجمع؛ سیدعباس هاشمی‌منش با کسب ۳۶ رای از از مجموع ۴۸ رای اعضای مجمع، به عنوان رییس فدراسیون کونگ‌فو و هنرهای رزمی انتخاب شد.