عکاسی از اسب فضایی با جزییات دقیق

تلسکوپ فضایی جیمز وب واضح ترین تصویر از بخشی از یک سحابی اسب شکل ثبت کرده که یال آن را با جزئیات دقیق تری نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سحابی سراسب(Horsehead) در صورت فلکی شکارچی در فاصله ۱۳۰۰ سال نوری از زمین قرار دارد. هر سال نوری معادل ۹.۷ هزار میلیارد کیلومتر است. این سحابی حدود یک قرن قبل کشف شده و نام آن از ظاهر عجیبش سرچشمه گرفته که ستونی از گرد و غبار به شکل سر اسب است.

عکاسی از اسب فضایی با جزییات دقیق

جدیدترین تصاویر مادون سرخ تلسکوپ جیمز وب که دیروز منتشر شد قسمت بالایی «سراسب» را با جزئیات دقیق تر و ابرهای حاوی مولکول های سرد هیدروژن و مواد شیمیایی دوده مانند را به طور درخشان نشان می دهد.

سراسب یکی از هدف های مشاهدات فضایی تلسکوپ های بزرگ از جمله هابل بوده است. سال گذشته تلسکوپ فضایی Euclid اروپا تصاویری تازه از این سحابی ثبت کرد.

عکاسی از اسب فضایی با جزییات دقیق