فعالیت ۸۲۰۰ آزمایشگاه بهداشتی و درمانی در کشور

رییس آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت گفت: ۸۲۰۰ آزمایشگاه بهداشتی و درمانی در کشور فعال هستند که از این تعداد حدود ۳۵۰۰ آزمایشگاه بهداشتی هستند.

مهر نوشت: کاظم وطن خواه، با بیان اینکه تشکیل شبکه های آزمایشگاهی حوزه بهداشت و درمان از برنامه های اولویت دار وزارت بهداشت است، اظهار داشت: طبق اسناد بالادستی تا سال ۱۴۰۴ باید ۸۵ درصد آزمایشگاه های بیمارستان های دولتی تحت پوشش شبکه آزمایشگاهی قرار گیرند.

وی افزود: در حال حاضر شبکه آزمایشگاهی در ارتباط با بخش خصوصی طبق آیین نامه ها موجود است و در صورت داوطلب بودن می توانند در شبکه آزمایشگاهی قرار گیرند.

وطن خواه گفت: بیش از ۸ هزار و ۲۰۰ آزمایشگاه بهداشتی و درمانی در کشور در حال فعالیت هستند که از این تعداد حدود ۳ هزار و ۵۰۰ آزمایشگاه بهداشتی هستند.