مرادی: برای انتخاب سرمربی تیم ملی یک ماراتن را پشت سر گذاشتیم

سرپرست تیم ملی والیبال ایران گفت: برای انتخاب سرمربی تیم ملی یک ماراتن را پشت سر گذاشتیم.

مهر: وحید مرادی در نشست خبری فدراسیون والیبال که امروز یکشنبه برگزار شد، گفت: برای انتخاب سرمربی یک ماراتن را پشت سر گذاشتیم و در نهایت این توفیق را به دست آوردیم که از تجربه پائز استفاده کنیم.امیدوارم تیم هم نتیجه بگیرد.

وی گفت: با تصمیم رئیس فدراسیون مسئولیت سرپرستی تیم را برعهده گرفتم، امیدوارم با همدلی بتوانیم در این شرایط سخت نتیجه خوبی کسب کنیم. کارمان سخت است اما به باور پائز این کار شدنی است.