آغاز به کار فخری با تیم ملی اسلحه سابر در مسابقات قهرمانی آسیا

پیمان فخری که بعد از یک دوره مجدد هدایت تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر را بر عهده گرفته در مسابقات قهرمانی آسیا به صورت رسمی و برای نخستین بار هدایت این تیم را بر عهده خواهد داشت.

مهر: با اعلام فدراسیون شمشیربازی، پیمان فخری هدایت تیم ملی اسلحه سابر را در بازی های المپیک را بر عهده خواهد داشت.

بر این اساس فخری ۹ خرداد به ایران سفر می کند تا ضمن انجام مذاکرت نهایی، همکاری با فدراسیون شمشیربازی و تیم ملی اسلحه سابر را به صورت رسمی آغاز کند.

این مربی در آغاز به کار حضور دوباره در راس تیم ملی اسلحه سابر، هدایت این تیم را در مسابقات قهرمانی آسیا بر عهده خواهد داشت. این رقابت ها ۳۱ خرداد تا ۷ تیر به میزبانی کویت برگزار می شود.

قرار است تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر با ترکیب المپیکی خود متشکل از علی پاکدامن، محمد رهبری، محمد فتوحی و فرزاد باهرارسباران در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کند.

پیمان فخری پیش از این و طی سال های متوالی هدایت تیم ملی اسلحه سابر را بر عهده داشت. حضور نمایندگان ایران در بخش انفرادی بازی های المپیک لندن و ریو و همچنین بخش تیمی بازی های المپیک توکیو با هدایت این مربی انجام شد.

فخری شهریور سال ۱۴۰۰ و بعد از بازی های المپیک توکیو از هدایت تیم ملی اسلحه سابر استعفا داد.