تاریخ انقضای رژیم جعلی صهیونیستی فرا رسیده است

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در پیامی به مناسبت روز جهانی قدس، گفت: تاریخ انقضای رژیم جعلی صهیونیستی فرا رسیده است و این یک وعده الهی است که محقق خواهد شد.

مهر نوشت: علی سلاجقه، در پیامی به مناسبت روز جهانی قدس، عنوان داشت: قدس، قبله گاه اول مسلمانان و ملجاء آزادگانی است که سال‌ها است غریو آزادی وادی ایمن از چنگال اهریمنان دوران را سر داده و به امید تحقق وعده‌ی بر حق و مسجل الهی، دلیرانه و مومنانه در برابر دشمنان غاصب صهیونیستی وحامیان آن سینه سپر کرده‌اند.

روز قدس، میراث امام راحل (ره) و تبلور حمایت انسان‌های حق طلب دنیا از ملتی است که حتی ذره‌ای از خاک سرزمین مقدس خود را به گلوله‌های آتشین و حتی وعده‌های پوچ دشمنان نفروخته‌اند.

تفاوت روز قدس امسال با تمامی سال‌های پیش از این، فروریختن هیمنه پوشالی این رژیم جعلی و وعده‌های کذب هیمنه‌داران پوچ و توخالی، یعنی آمریکا و اذناب اروپایی به دستان فرزندان این سرزمین در عملیات طوفان الاقصی بود که به جهانیان نشان داد که اسرائیل نه تنها توانایی دفاع از خود را ندارد بلکه در جنگ و ستیز هم خویی حیوانی دارد و حتی به هیچیک از قواعدی که اربابانشان سعی در دیکته کردن آن بر جهان دارند پایبند نیستند.

تمامی مسلمانان جهان و هر انسان آزاده‌ای که دل در گرو خصایص ابتدایی انسانیت، غزه مظلوم و قدس شریف دارد می‌داند که تاریخ انقضای رژیم جعلی صهیونیستی فرا رسیده است و این یک وعده الهی است که در آینده نزدیک محقق خواهد شد.