برگزاری جام تختی کشتی فرنگی بدون حضور ستاره‌ها

مسابقات جام تختی کشتی فرنگی بدون حضور ستاره‌ها در روزهای ۶ و ۷ اردیبهشت‌ماه برگزار خواهد شد.

مهر: رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی روزهای ۶ و ۷ اردیبهشت ماه به میزبانی استان خوزستان و در شهر اهواز برگزار می‌شود. این مسابقات در اوزان ۵۵-۶۰-۶۳-۶۷-۷۲-۷۷-۸۲-۸۷-۹۷-۱۳۰ کیلوگرم بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

این مسابقات بدون حضور ستاره‌های کشتی ایران به دلیل مسابقات گزینشی و قهرمانی آسیا برگزار خواهد شد.