چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان اعلام شد

نحوه انتخاب فرنگی کاران جوان برای حضور در مسابقات آسیایی و جهانی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، چرخه انتخاب کشتی گیران تیم ملی کشتی فرنگی جوانان به منظور شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان ۲۰۲۴ اعلام شد.

مفاد این چرخه به شرح زیر است:

۵۵- کیلوگرم : علی احمدی وفا ـ با توجه به انجام کشتی‌های قابل قبول و پیروزی بر قهرمان کشور این وزن در تورنمنت قهرمانان ترکیه از حضور در جام شاهد معاف و به عضویت در تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در مسابقات آسیایی درآمده و پس از اتمام مسابقات قهرمانی آسیا در صورت عدم رضایت کادر فنی با نفر اول جام شاهد به منظور اعزام به مسابقات جهانی مبارزه خواهد نمود.

وزن ۶۰ کیلوگرم: محمدمهدی غلامپور با توجه به کسب عنوان قهرمانی در مسابقات جوانان و بزرگسالان کشور از حضور در مسابقات جام شاهد معاف اما پس از اتمام جام شاهد کادر فنی در خصوص نفر اعزامی به قهرمانی آسیا تصمیم گیری خواهد نمود. ضمناً انتخاب نفر اعزامی به مسابقات جهانی پس از اتمام مسابقات قهرمانی آسیا توسط کادر فنی مشخص می‌گردند.

وزن ۶۳ کیلوگرم: عرفان جرکنی با توجه به قهرمانی ایشان در مسابقات قهرمانی کشور جوانان و کسب عنوان نایب قهرمانی در مسابقات کشوری بزرگسالان از حضور در جام شاهد معاف می‌گردد. اما با توجه به عدم رضایت کادر فنی از نحوه مبارزات ایشان در جام قهرمانان ترکیه پس از اتمام جام شاهد در خصوص نفر منتخب این وزن برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا تصمیم گیری خواهد شد. ضمناً انتخاب نفر اعزامی به مسابقات جهانی نیز پس از مسابقات قهرمانی آسیا توسط کادر فنی مشخص می‌گردد.

وزن ۶۷ کیلوگرم: احمدرضا محسن نژاد با توجه به عملکرد مطلوب ایشان در مسابقات جهانی سال گذشته و پیروزی در مقابل نفر اول قهرمانی کشور جوانان در مسابقات کشوری بزرگسالان با امتیاز عالی از حضور در جام شاهد معاف و به عضویت تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا در می‌آید ضمناً کادر فنی پس از اتمام مسابقات قهرمانی آسیا در خصوص نفر اعزامی به مسابقات جهانی تصمیم گیری می‌نماید.

وزن ۷۲ کیلوگرم: اهورا بویری با توجه به عملکرد ایشان در مسابقات جام قهرمانان و کسب مقام اول و پیروزی بر نفر اول کشور از حضور در جام شاهد معاف، و به عضویت در تیم ملی کشتی فرنگی جوانان جهت اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا در آمده و پس از مسابقات قهرمانی آسیا با توجه به عملکرد ایشان در خصوص نفر اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان کادر فنی تصمیم گیری خواهد نمود.

وزن ۷۷ کیلوگرم: علیرضا عبدولی با توجه به عملکرد مطلوب در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در سال گذشته و کسب عنوان قهرمانی در مسابقات جام قهرمانان ترکیه از حضور در جام شاهد معاف و به عضویت تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در آمده و پس از مسابقات قهرمانی آسیا کادر فنی با توجه به عملکرد ایشان در این مسابقات در خصوص نفر اعزامی به مسابقات جهانی تصمیم گیری خواهد نمود.

وزن ۸۲ کیلوگرم: محمد ارجمند با توجه به قهرمانی در مسابقات کشوری و نیز تورنمنت جام قهرمانان از حضور در جام شاهد معاف و پس از اتمام مسابقات جام شاهد و عملکرد کشتی گیران از بین نفر اول جام شاهد و محمد ارجمند یک نفر با صلاحدید کادر فنی به عضویت تیم ملی جهت اعزام به مسابقات آسیایی در می آیند. ضمناً پس از مسابقات قهرمانی آسیا کادر فنی درخصوص نفر اعزامی به مسابقات جهانی تصمیم گیری خواهد نمود.

وزن ۸۷ کیلوگرم: محمد هادی سیدی با توجه به قهرمانی در مسابقات کشوری و کسب عنوان سومی در قهرمانی کشور بزرگسالان و قهرمانی در جام قهرمانان ترکیه از حضور در مسابقات جام شاهد معاف و به عضویت تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در مسابقات آسیایی در آمده و پس از مسابقات آسیایی کادر فنی با توجه به عملکرد ایشان درخصوص نفر اعزامی به مسابقات جهانی تصمیم گیری خواهدنمود.

وزن ۹۷ کیلوگرم: حمیدرضا کشتکار با توجه به قهرمانی کشور و قهرمانی در جام قهرمانان ترکیه از حضور در جام شاهد معاف و در صورت رضایت کادر فنی از عملکرد فنی و اخلاقی و رعایت نظم اردو در خصوص نفر منتخب این وزن جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا تصمیم گیری خواهد نمود.ضمناً پس از اتمام مسابقات قهرمانی آسیا کادر فنی درخصوص نفر اعزامی به مسابقات جهانی تصمیم گیری می‌نماید.

وزن ۱۳۰ کیلوگرم: ابوالفضل فتحی تزنگی با توجه به قهرمانی در مسابقات قهرمانی کشور و جام قهرمانان ترکیه از حضور در مسابقات جام شاهد معاف و برای مسابقات آسیایی انتخاب گردید. و در خصوص نفر منتخب جهت حضور در مسابقات جهانی پس از اتمام مسابقات قهرمانی آسیا کادر فنی تصمیم گیری خواهد نمود.