نظامیانی از تمامی کشورهای ناتو در اوکراین حضور دارند

وزیر دفاع استونی از حضور نظامیانی از همه کشورهای عضو ناتو دراوکراین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، هانو پوکور وزیر دفاع استونی از حضور نظامیانی از همه کشورهای عضو ناتو دراوکراین خبر داد.

وی افزود: واقعیت این است که همه کشورهای ناتو در اوکراین نظامی دارند. ما در مورد وابسته های نظامی یا افرادی صحبت می کنیم که گاهی به اوکراین سفر می کنند.

وزیر دفاع استونی بیان کرد: ما اوکراینی ها را در انگلیس آموزش می دهیم. ۱۵۰۰ نظامی اوکرانی اینجا دراستونی آموزش دیده اند و شماری نیز درلهستان آموزش دیده اند.

وی افزود: سئوال این است که ما این امکان را داریم که همین کار یعنی آموزش را در اوکراین انجام دهیم زیرا هر سفری زمان بر است؟ این به آن مفهوم نیست که نظامیان اروپایی در جبهه های جنگ در اوکراین خواهند جنگید این گزینه مردود است.

پوکور بیان کرد: اظهارات امانوئل ماکرون درباره اعزام نیرو به اوکراین به طور اساسی مربوط به زمینه آموزشی است.