آمریکا تحریم‌های تراشه بر شرکت‌های چینی را سخت تر می‌کند

آمریکا مشغول تهیه فهرستی از کارخانه های تراشه سازی پیشرفته چین است که از دسترسی به ابزارهای کلیدی این حوزه محروم شده اند تا شرکت ها راحت تر بتوانند جریان فناوری به چین را مسدود کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته ۳ منبع آگاه، این فهرست احتمالا در ماه های آینده منتشر می شود. وزارت بازرگانی آمریکا در ۲۰۲۲ میلادی شرکت های آمریکایی را از ارسال تجهیزات تراشه سازی به کارخانه های چینی سازنده این ابزار منع کرد.

این درحالی بود که آمریکا سعی داشت پیشرفت های فناورانه چین را به دلیل امنیت ملی به شدت محدود کند.

اما شرکت های آمریکایی اعلام کردند به سختی می توان تعیین کرد کدام شرکت های چینی تراشه های پیشرفته می سازند و از مدت ها قبل از وزارت بازرگانی این کشور خواسته بودند تا فهرست آنها را منتشر کند.

اقدام جدید نشان می دهد آمریکا نیز سعی دارد با تسهیل روند پیروی شرکت های آمریکایی از تحریم ها، محدودیت های فعلی وضع شده بر صادرات تراشه چین را سخت تر کند.