هیچ مجوزی برای فعالیت مجدد معدن بوکسیت در شاهوار صادر نشده است

میامی- مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه فعالیت معدن بوکسیت شاهوار نیازمند مجوز شورای تامین استان است، گفت: تا کنون هیچ مجوزی مبتنی بر فعالیت مجدد معدن صادر نشده است.

بهرامعلی ظاهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی درباره معدن بوکسیت تاش و نگرانی مردم و مطالبه گران استان سمنان در خصوص ادامه تخریب‌های محیط زیست و منابع آبی بیان کرد: فعلاً هنوز هیچ چیزی از سوی شورای تأمین یا منابع کشوری به سازمان محیط زیست ابلاغ نشده است.

وی با بیان اینکه محیط زیست در همان اوایل هم در خصوص این معدن ابراز نگرانی کرد بیان کرد: در زمانی که معدن قرار بود راه اندازی شود محیط زیست ابراز نگرانی خود را نسبت به این زیستگاه بکر اعلام کرده بود که در آن زمان هنوز دست نخورده بود.

مخالفت صریح با معدن‌کاوی در شاهوار

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه این اداره کل از همان ابتدا مخالفت صریح خود را اعلام و کارهای دستگاهی و قضائی خودش را هم دنبال کرد، بیان کرد: همه اینها مسائلی بود که از دست محیط زیست بر می‌آمد اما شاهد بودیم که معدن کاری رخ داد اما امروز وضعیت موجودی که دست خوردگی برای طبیعت پیش آمده نیز مورد پذیرش سازمان محیط زیست نیست.

ظاهری بیان کرد: باید دست خوردگی‌ها در بوکسیت تاش، ساماندهی شود در نتیجه هدف اصلی این اداره کل بازسازی زیستگاه شاهوار به صورت ویژه است و این تصمیم اصلی سازمان محیط زیست است که در سطح کشوری و استانی هم گرفته شده است.

وی با بیان اینکه معدن بدون ملاحظات برداشت‌های خاص خود را داشته و زیستگاه بکر شاهوار تخریب شده است، گفت: فعلاً هیچ مجوزی از سوی شورای تأمین استان سمنان که سال ۹۸ جلوی فعالیت معدن را گرفته، صادر شده است.