کشف میدان‌های مغناطیسی قدرتمند اطراف سیاهچاله کهکشان راه شیری

رصدخانه جنوب اروپا اعلام کرد ستاره شناسان میدان های مغناطیسی قدرتمند مارپیچی در اطراف سیاه‌چاله ای در مرکز کهکشان راه شیری کشف کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، تصویری جدید از تلسکوپ EHT برای نخستین بار نور قطبش یافته از میدان های مغناطیسی اطراف سیاه چاله Sagittarius A* را نمایش داده است. این میدان های مغناطیسی مشابه مواردی هستند که در اطراف سیاه چاله M۸۷ در مرکز کهکشانی به همین نام وجود دارد و به گفته رصد خانه جنوب اروپا نشان دهنده میدان های مغناطیسی قدرتمندی است که احتمالا ویژگی معمول تمام سیاه چاله ها است.

سارا ایزاکسون از مرکز آستروفیزیک دانشگاه هاروارد و یکی از رهبران پروژه می گوید: ما شاهد میدان های مغناطیسی قدرتمند، پیچیده و سازمان یافته نزدیک سیاهچاله در مرکز کهکشان راه شیری هستیم.

تصاویر نورهای قطبش یافته به ستاره شناسان اجازه می دهد تا خطوط میدان های مغناطیسی را ایزوله کنند. ابر سیاهچاله هایی که در مرکز کهکشان ها هستند، چند میلیون یا حتی میلیارد برابر خورشید حجم دارند. محققان معتقدند این اجسام آسمانی در اوایل پیدایش جهان ظاهر شده اند، با این وجود شیوه ایجاد آنها همچنان یک راز است.

هیچ چیزی و حتی نور نمی تواند در مقابل نیروی گرانش آنها مقاومت کند و درنتیجه نمی توان آن را به طور مستقیم رصد کرد.

اماتلسکوپ EHT در سال ۲۰۱۹ از M۸۷ و در سال ۲۰۲۲ از Sagittarius A* عکاسی کرد و هاله ای از نور را در آنها رصد کرد که در نتیجه جریان مواد و گازی که سیاهچاله می بلعد و منتشر می کند، به وجودی می آیند.

آنجلو ریکارت یکی دیگر از رهبران پروژه می گوید: با تصویربرداری از نور قطبش یافته از گاز درخشان و داغی در نزدیکی سیاهچاله ها، ما به طور مستقیم به ساختار و قدرت میدان های مغناطیسی اشاره می کنیم که جریان گاز و ماده ای را که سیاهچاله از آن تغذیه می کند.