معرفی ۱۳ هزار مرکز غیر بهداشتی به مراجع قضایی

بنابر اعلام مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، در طرح سلامت نوروزی، تاکنون تخلف ۱۳ هزار و ۳۰۲ مرکز در بازدیدهای بازرسان بهداشت محیط، محرز شده و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

مهر نوشت: مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد: از ۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ابتدای طرح نوروزی تا ۹ فروردین ۱۴۰۳، بیش از یک میلیون و ۴۳ هزار و ۹۳۵ مورد بازرسی بهداشتی از اماکن مختلف تاکنون انجام شده است.

بر اساس این گزارش، ۷۶۴ هزار و ۲۱۳ مورد از این بازرسی‌ها از مراکز تهیه و توزیع غذا انجام شده و یک میلیون و ۸ هزار و ۷۴۲ کیلوگرم مواد غذایی فاسد نیز کشف و معدوم سازی شده است.

در این مدت ۵۳۷ هزار و ۱۸۲ مورد کلرسنجی منابع آب آشامیدنی انجام شده و تعداد بازرسی بین راهی ۲۵ هزار و ۳۵۷ مورد، بازرسی از اماکن عمومی ۲۷۹ هزار و ۷۲۲ مورد، تعداد اخطار کتبی صادره ۱۰۵ هزار و ۸۳۴ مورد، معرفی به مراجع قضائی ۱۳ هزار ۳۰۲ مورد و پلمپ مراکز متخلف ۳۲۴۵ مورد بوده است.