نایب قهرمانی مریم طوسی در دوومیدانی جایزه بزرگ آفریقای جنوبی

 در رقابت‌های دو و میدانی جایزه بزرگ آفریقای جنوبی مریم طوسی موفق شد عنوان نایب قهرمانی ماده۲۰۰متر این مسابقات را کسب کند.

مهر: در جریان برگزاری رقابت‌های دو و میدانی جایزه بزرگ آفریقای جنوبی مریم طوسی دونده مطرح و خوش نام ونشان کشورمان موفق شد، با قرار گرفتن در جایگاه دوم رقابت ماده ۲۰۰متر این مسابقات عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد.

بر همین اساس طوسی موفق شد با ثبت زمان ۲۳.۴۰ثانیه باد(۱.۱-)پس از رقیب انگلیسی خود از خط پایان عبور کند و نایب قهرمان شود.

در این رقابت لاویای نیلسن از انگلستان با ثبت زمان ۲۳.۳۲ثانیه قهرمان شد و شرلی نخوبوی از آفریقای جنوبی نیز با ثبت حد نصاب۲۳.۵۱ثانیه پس از مریم طوسی در جایگاه سوم قرار گرفت.