تجمع اعتراض آمیز دانشجویان به سرکوب حداقل دستمزد کارگری

تعدادی دانشجو در اعتراض نسبت به سرکوب حداقل دستمزد کارگری رو به روی وزارت کار تجمع کردند.

خبرگزاری مهر: امروز شنبه ۲۶ اسفند جمعی از دانشجویان و کارگران در اعتراض به سرکوب حداقل دستمزد کارگری رو به روی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند.

گفتنی است، شورای عالی کار با محوریت تعیین دستمزد در حال برگزاری است در حالی که عدد سبد معیشتی هنوز مشخص نشده است.