طرح ساماندهی نیروهای آموزش و پرورش در دستورکار مجلس قرار گیرد

نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواستار تسریع در رسیدگی به طرح ساماندهی نیروهای غیررسمی آموزش و پرورش در صحن مجلس شد.

مهر: محمد وحیدی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۸ دی) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار کرد: طرح ساماندهی نیروهای غیررسمی آموزش و پرورش به امضای ۱۲۰ نفر از نمایندگان رسیده است تا با اولویت در صحن مجلس رسیدگی شود.

وی بیان کرد: همچنین برخی از نمایندگان پیشنهاد بررسی این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن مجلس) را ارائه داده اند تا زودتر این طرح مورد بررسی قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تقاضای بنده از هیأت رئیسه مجلس آن است که طرح ساماندهی نیروهای غیررسمی آموزش و پرورش با اولویت در دستور کار مجلس قرار گیرد.