قرائت متن سوگندنامه ورزشکاران المپیکی توسط پاکدامن و شهسواری

متن سوگند نامه ورزشکاران اعزامی به بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس توسط علی پاکدامن و ندا شهسواری قرائت شد.

مهر: در جریان گردهمایی وزیر ورزش و ورزشکاران اعزامی به المپیک، متن سوگند نامه ورزشکاران توسط پاکدامن و شهسواری قرائت شد.

متن سوگندنامه به این شرح است:

با نام و یاد خداوند متعال

از طرف ورزشکاران شرکت کننده در بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس سوگند یاد می کنم که با حداکثر توان و نیرو در این آوردگاه حضور یابم.

به قوانین حاکم احترام گذاشته و به دور از دوپینگ و مواد نیروزا در مسابقات شرکت کنم و با روح واقعی ورزش و نوع دوستی برای شکوه ورزشی و افتخار آفرینی مبارزه کنم.

نسبت به انجام وظایف ملی و میهنی کشورم متعهد و کوشا باشم

به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احترام گذاشته و پاسدار آن باشم.

به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران ، احترام گذارده و متعهد به آن باشم.

نسبت به هم میهنان خود متعهد و مسئول باشم.

نسبت به اصول و اخلاق اسلامی بعنوان سفیران و پرچمداران ایران اسلامی پایبند باشم.

خداوندا ! مرا نسبت به تعهداتم موفق و سرانجامم را به نیک فرجامی مقرر بفرما .

آمین یا رب العالمین.