سیاست اول همسایگان، از مهم‌ترین اصول سیاست خارجی ایران است

مشاور عالی فرمانده کل قوا گفت: سیاست اول همسایگان، از مهم‌ترین اصول سیاست خارجی ایران است، گفت: به دنبال تبادل استاد و دانشجو در بخش‌های مختلف هستیم.

مهر: سرلشکر صفوی در مراسم دانش‌آموختگی اولین دوره دفاع ملی دانشجویان غیر ایرانی در «داعا» ضمن قدردانی و تشکر از عملکرد خوب دانشگاه عالی دفاع ملی در آموزش دانشجویان غیر ایرانی از کشورهای دوست، همسایه و مسلمان، خطاب به دانشجویان فارغ‌التحصیل این دانشگاه اظهار داشت: این دانشگاه در چارچوب سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران بر مبنای ایجاد همگرایی، توسعه روابط همه‌جانبه را دنبال می‌نماید.

مشاور عالی فرمانده کل قوا افزود: ما سیاست اول همسایگان را از مهم‌ترین اصول سیاست خارجی خود می‌دانیم و در این راستا در ستادکل نیروهای مسلح به دنبال تبادل استاد و دانشجو در بخش‌های مختلف هستیم.

سرلشکر صفوی با اشاره به تعداد زیاد مراکز آموزش عالی در کشور و همچنین تعداد زیاد دانشجویان خارجی در ایران بیان داشت: بیش از ۴۰ دانشگاه و پژوهشگاه مستقل در سطح نیروهای مسلح فعالیت دارند و شما در دانشگاه عالی دفاع ملی به عنوان مهم‌ترین دانشگاه این کشور و تنهاترین مرکز آموزش در سطح راهبردی تحصیل کردید و به افتخار اخذ مدرک دانشنامه دفاع ملی نائل شده‌اید.