توقف خروج نیروهای سازمان ملل از جمهوری دموکراتیک کنگو

ماموریت سازمان ملل در جمهوری دموکراتیک کنگو خروج نیروهای خود از این کشور را متوقف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، خروج نیروهای سازمان ملل از جمهوری دموکراتیک کنگو متوقف شد.

منابع آگاه اعلام کرد که مأموریت تثبیت سازمان ملل متحد (MONUSCO) در جمهوری دموکراتیک کنگو خروج خود را متوقف می کند. این در حالی است که این نهاد هیچ برنامه زمانی برای از سرگیری خروج نیروهای خود از این کشور اعلام نکرده است.

مرحله اولیه خروج نیروهای سازمان ملل از استان کیوو جنوبی، در ماه ژوئن به پایان رسید.

«بینتو کیتا» رئیس این نهاد وابسته به سازمان ملل اعلام کرد که در حال حاضر توقفی در خروج نیروهای سازمان ملل صورت گرفته و پس از این براساس واقعیت های میدانی تصمیم گیری می شود.

وی وضعیت امنیتی در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو را در حال حاضر رو به وخامت توصیف کرد.

بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در دسامبر گذشته، خروج نهایی بیش از ۱۲ هزار نیروی سازمان ملل از جمهوری دموکراتیک کنگو باید در سه مرحله در طول سال جاری میلادی انجام شود.