اهدای پاداش ۲ میلیارد تومانی به کشتی گیران و کادر فنی

پیش از حضور تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در المپیک پاریس پاداش ۲ میلیارد تومانی به اعضای تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، در فاصله کمتر از یک ماه مانده به المپیک پاریس و به منظور افزایش روحیه و انگیزه کشتی گیران و کادر فنی، با دستور ویژه وزیر محترم ورزش و جوانان و از محل اعتبارات کمک های وزارت ورزش، مبلغ ۲ میلیارد تومان پاداش نقدی توسط فدراسیون کشتی به اعضای تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی، شامل کشتی گیران و کادر فنی، اهدا شد.