هوای اصفهان و ۵ شهر مجاور ناسالم است

اصفهان- هوای کلانشهر اصفهان، شاهین‌شهر، زرین‌شهر، مبارکه، سجزی، قهجاورستان در وضعیت ناسالم است.

مهر نوشت: شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح دوشنبه هجدهم تیرماه با میانگین ۱۰۷ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان‌های ۲۵ آبان و میدان انقلاب ۹۶، پارک زمزم ۹۱، دانشگاه صنعتی ۹۹، سپاهان‌شهر ۸۲، خیابان فرشادی ۹۰ و خیابان میرزا طاهر ۶۱ AQI در وضعیت زرد و قابل قبول است.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه خیابان احمدآباد با عدد ۱۵۷ در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان و در خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۴۵، بزرگراه خرازی ۱۲۴، خیابان رودکی ۱۲۶، خیابان زینبیه ۱۱۸، خیابان فیض ۱۰۳، کردآباد ۱۲۵ و ایستگاه ولدان ۱۰۱ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

امروز شاخص هوا در خمینی‌شهر با میانگین ۸۹ و نجف آباد ۹۵ AQI در وضعیت قابل قبول است، زرین‌شهر با میانگین ۱۴۷، شاهین شهر ۱۲۱، مبارکه با ۱۳۳ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در سجزی با میانگین ۱۷۰ و قهجاورستان با میانگین ۱۶۲ قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرک صنعتی دولت آباد قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.