همراهی حمید سوریان با فرنگی‌کاران در آوردگاه المپیک

حمید سوریان قهرمان جهان و المپیک فرنگی‌کاران را در المپیک پاریس همراهی خواهد کرد.

مهر: براساس اعلام فدراسیون کشتی حمید سوریان که پیش از این نایب رئیسی فدراسیون کشتی را بر عهده داشت قرار است همراه با تیم ملی کشتی فرنگی در المپیک پاریس شرکت کند.

همراهی قهرمان جهان و المپیک با فرنگی‌کاران در بازی‌های پاریس برای کمک به شرایط روحی روانی آنها و کمک به کادر فنی است.

تیم ملی کشتی فرنگی با هدایت حسن رنگرز در المپیک پاریس ۶ سهمیه کامل را به دست آورده و از روز ۱۵ مرداد هم فرنگی‌کاران روی تشک می‌روند. مهدی محسن نژاد در ۶۰ کیلوگرم و امین میرزازاده در ۱۳۰ کیلوگرم نمایندگان کشورمان در روز نخست هستند.