شکستن تحریم نتیجه مشارکت بیشتر مردم در انتخابات است

محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی صبح امروز در مرحله دوم «انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران» رأی خود را به صندوق اخذ رای مستقر در امام‌زاده صالح انداخت.

خبرگزاری مهر: محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر آثار افزایش مشارکت مردم در انتخابات گفت: رأی مردم در انتخابات پرشور، قطعاً پشتوانه بسیار مناسبی برای اقدامات و تصمیمات رئیس‌جمهور در عرصه داخلی و بین‌المللی است.

وی با اشاره به مذاکرات مختلف مقامات ایران در عرصه بین‌المللی در راستای استیفای حقوق مردم و تأمین منافع ملی تصریح کرد: شکستن تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران و افزایش قدرت اقتصادی به همراه استحکام و موفقیت بیشتر در مقابل دشمنان، نتیجه مشارکت هر چه بیشتر مردم در انتخابات است.

شکستن تحریم نتیجه مشارکت بیشتر مردم در انتخابات است