برنامه کشتی‌گیران ایران در المپیک اعلام شد

برنامه کامل رقابت‌های کشتی بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس مشخص شد که براساس آن ملی پوشان فرنگی مبارزات خود را از روز ۱۵ مرداد آغاز می کنند و بعد از آن نوبت به آزادکاران می رسد.

مهر: بازی‌های المپیک پاریس ۲۰۲۴ در پایتخت فرانسه از ۵ مردادماه آغاز می‌شود و مراسم اختتامیه آن برای یکشنبه ۲۱ مرداد برنامه ریزی شده است. رقابت‌های کشتی در پاریس از ۱۵ مردادماه به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت.

مسابقات کشتی در ۱۸ وزن؛ ۶ وزن در کشتی آزاد، ۶ وزن در کشتی فرنگی و ۶ وزن در کشتی بانوان برگزار می‌شود. تمامی مسابقات در Champ-de-Mars Arena پاریس برگزار خواهد شد.

برنامه مسابقات کشتی در المپیک ۲۰۲۴ پاریس به شرح زیر است:

دوشنبه ۱۵ مرداد

مسابقات (۱۵:۰۰ به وقت محلی): فرنگی – ۶۰ کیلوگرم، ۱۳۰ کیلوگرم و بانوان – ۶۸ کیلوگرم
نیمه نهایی (۲۱:۰۰): فرنگی – ۶۰ کیلوگرم، ۱۳۰ کیلوگرم و بانوان – ۶۸ کیلوگرم

سه‌شنبه ۱۶ مرداد

فرنگی – شانس مجدد (۱۱:۰۰ به وقت محلی): فرنگی – ۶۰ کیلوگرم، ۱۳۰ کیلوگرم و بانوان – ۶۸ کیلوگرم
فرنگی – مسابقات مقدماتی (۱۱:۳۰ به وقت محلی): فرنگی – ۷۷ کیلوگرم، ۹۷ کیلوگرم و بانوان – ۵۰ کیلوگرم
فرنگی – نیمه نهایی (۱۸:۱۵ به وقت محلی): فرنگی – ۷۷ کیلوگرم، ۹۷ کیلوگرم و بانوان – ۵۰ کیلوگرم
فرنگی – مسابقات مدال (۱۹:۳۰ به وقت محلی): فرنگی – ۶۰ کیلوگرم، ۱۳۰ کیلوگرم و بانوان – ۶۸ کیلوگرم

چهارشنبه ۱۷ مرداد

شانس مجدد (۱۱:۰۰ به وقت محلی): فرنگی – ۷۷ کیلوگرم، ۹۷ کیلوگرم و بانوان – ۵۰ کیلوگرم
مسابقات مقدماتی (~۱۱:۳۰ به وقت محلی): فرنگی – ۶۷ کیلوگرم، ۸۷ کیلوگرم و بانوان – ۵۳ کیلوگرم
نیمه نهایی (۱۸:۱۵ به وقت محلی): فرنگی – ۶۷ کیلوگرم، ۸۷ کیلوگرم و بانوان – ۵۳ کیلوگرم
مسابقات مدال (۱۹:۳۰ به وقت محلی): فرنگی – ۷۷ کیلوگرم، ۹۷ کیلوگرم و بانوان – ۵۰ کیلوگرم

پنجشنبه ۱۸ مرداد

شانس مجدد (۱۱:۰۰ به وقت محلی): فرنگی – ۶۷ کیلوگرم، ۸۷ کیلوگرم و بانوان – ۵۳ کیلوگرم
مسابقات مقدماتی (~۱۱:۳۰ به وقت محلی): آزاد – ۵۷ کیلوگرم، ۸۶ کیلوگرم و بانوان – ۵۷ کیلوگرم
نیمه نهایی (۱۸:۱۵ به وقت محلی): آزاد – ۵۷ کیلوگرم، ۸۶ کیلوگرم و بانوان – ۵۷ کیلوگرم
مسابقات مدال (۱۹:۳۰ به وقت محلی): فرنگی – ۶۷ کیلوگرم، ۸۷ کیلوگرم و بانوان – ۵۳ کیلوگرم

جمعه ۱۹ مرداد

شانس مجدد (۱۱:۰۰ به وقت محلی): آزاد – ۵۷ کیلوگرم، ۸۶ کیلوگرم و بانوان – ۵۷ کیلوگرم
مسابقات مقدماتی (~۱۱:۳۰ به وقت محلی): آزاد – ۷۴ کیلوگرم، ۱۲۵ کیلوگرم و بانوان – ۶۲ کیلوگرم
نیمه نهایی (۱۸:۱۵ به وقت محلی): آزاد – ۷۴ کیلوگرم، ۱۲۵ کیلوگرم و بانوان – ۶۲ کیلوگرم
مسابقات مدال (۱۹:۳۰ به وقت محلی): آزاد – ۵۷ کیلوگرم، ۸۶ کیلوگرم و بانوان – ۵۷ کیلوگرم

شنبه ۲۰ مرداد

شانس مجدد (۱۱:۰۰ به وقت محلی): آزاد – ۷۴ کیلوگرم، ۱۲۵ کیلوگرم و بانوان – ۶۲ کیلوگرم
مسابقات مقدماتی (~۱۱:۳۰ به وقت محلی): آزاد – ۶۵ کیلوگرم، ۹۷ کیلوگرم و بانوان – ۷۶ کیلوگرم
نیمه نهایی (۱۸:۱۵ به وقت محلی): آزاد – ۶۵ کیلوگرم، ۹۷ کیلوگرم و بانوان – ۷۶ کیلوگرم
مسابقات مدال (۱۹:۳۰ به وقت محلی): آزاد – ۷۴ کیلوگرم، ۱۲۵ کیلوگرم و بانوان – ۶۲ کیلوگرم

یکشنبه ۲۱ مرداد

شانس مجدد (۱۱:۰۰ به وقت محلی): آزاد – ۶۵ کیلوگرم، ۹۷ کیلوگرم و بانوان – ۷۶ کیلوگرم
مسابقات مدال (۱۲:۰۰ به وقت محلی): آزاد – ۶۵ کیلوگرم، ۹۷ کیلوگرم و بانوان – ۷۶ کیلوگرم

سهمیه کشتی آزاد ایران در المپیک ۲۰۲۴:

۵۷ کیلوگرم: کسب سهمیه نشده
۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد
۷۴ کیلوگرم: یونس امامی
۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی
۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا
۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع

سهمیه کشتی فرنگی ایران در المپیک ۲۰۲۴:

۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن‌نژاد
۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی
۷۷ کیلوگرم: امین کاویانی‌نژاد
۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی
۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده