سرلشکر موسوی از پایگاه آموزش خلبانی شهید اکبری نهاجا بازدید کرد

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی از پایگاه هوایی آموزش خلبانی شهید اکبری دانشگاه هوایی شهید ستاری نیروی هوایی ارتش بازدید کرد.

مهر: امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف پایگاه هوایی آموزش خلبانی شهید اکبری دانشگاه هوایی شهید ستاری پایگاه، با خلبانان جوان به صورت چهره به چهره دیدار کرده و آمادگی کارکنان و توان رزمی پایگاه را مورد ارزیابی قرار داد.

همچنین در این بازدید فرمانده کل ارتش از نحوه آموزش دانشجویان خلبانی پهپاد و شکاری و از آماده‌سازی و نگهداری پرنده‌های آموزشی این یگان بازدید نمود.