انتخابات فدراسیون کشتی تایید شد/ رد شکایت رئیس معزول هیات کشتی

در یکی از دیگر احکام صادره، دیوان عدالت اداری رأی به قانونی بودن اقدامات فدراسیون کشتی داد.

مهر: در پی برکناری رئیس هیئت کشتی استان تهران، شکایت‌های متعددی از سوی رئیس معزول این هیئت علیه فدراسیون و اداره ورزش و جوانان تهران در دادگاه‌های مختلف به انجام رسیده که تاکنون بیش از ۱۳ شکایت از سوی دادگاه رد و ختم رسیدگی اعلام شده است.

در آخرین احکام صادره، دیوان عدالت اداری با اعلام اینکه اقدام فدراسیون در راستای قانون و مقررات جاریه به نحو صحیح و همسان صورت گرفته، با رد شکایت شاکی، ختم رسیدگی را اعلام کرد.