۱۳۰ هزار مجوز برای درخواست‌های تاخیر خورده، صادر شد

درگاه ملی مجوزها برای ۱۳۰ هزار متقاضی که درخواست آنها با تاخیر مواجه شده بود، مجوز صادر کرد.

خبرگزاری مهر: بر اساس اعلام درگاه ملی مجوزها، به منظور تسهیل فضا کسب و کار و در راستای اجرای حکم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (تبصره ۳ ماده ۷ مکرر)، صدور خودکار برای هزار و ۲۹ عنوان مجوز که درخواست‌های مواجه با تأخیر داشتند، فعال شده است.

۴۸۵ عنوان مجوز از میان هزار و ۲۹ عنوان مجوز تعیین شده با تأخیر حدود ۲۴۰ هزار درخواست مواجه شده بود که از این تعداد برای ۱۳۰ هزار درخواست، مجوز صادر شده و ۱۱۰ هزار درخواست در صف صدور قرار گرفته‌اند و به‌تدریج در بانک کسب و کار هم درج می‌شوند.

بر اساس درخواست دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی از تمامی مراجع صدور مجوز، باید درخواست‌ها به یکی از دو حالت صدور و یا رد با ذکر دلیل تعیین تکلیف شود. متذکر می‌شود؛ رد درخواست بدون دلیل موجه، معادل درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز است و جرم تلقی می‌شود.

مراجع صدور مجوز می‌توانند در نظارت‌های پسینی اقدام مقتضی در خصوص ابطال، تعلیق یا لغو مجوز را دقیقاً بر اساس ملاحظات و مقررات قید شده در کاربرگ‌های ابطال، تعلیق و لغو انجام و از طریق سرویس به درگاه ملی مجوزها به دلایل مستدل برای درج در بانک کسب و کار اعلام کنند.