گفت‌وگوی محیط زیستی ایران و چین در حاشیه نشست بریکس

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با وزیر محیط زیست چین در حاشیه نشست بریکس دیدار و گفت‌وگو کردند.

مهر نوشت: علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با وزیر محیط زیست چین ضمن دیداری در حاشیه نشست بریکس در کشور روسیه در رابطه با موضوعات محیط زیستی گفت‌وگو کردند.

گفتنی است علی سلاجقه در حاشیه نشست بریکس همچنین با وزیر محیط زیست روسیه نیز گفت‌وگو کرد.