دستاوردهای ارتباطی دولت سیزدهم در انتخابات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از دستاوردهای دولت در حوزه انتخابات الکترونیک به پشتوانه زیرساختهای ارتباطی خبرداد.

خبرگزاری مهر: عیسی زارع پور در پیامی در صفحه شخصی خود در ویراستی اعلام کرد: از دستاوردهای مهم دولت شهید جمهور فراهم کردن زیرساختهای ارتباطی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای برگزاری انتخابات الکترونیک و تسهیل فرآیند رای‌گیری با پذیرش انواع مدارک هویتی در انتخاباتهای اخیر بود.

از وزارت کشور و همه دستگاههای همکار در این خصوص تشکر می کنم.

دستاوردهای ارتباطی دولت سیزدهم در انتخابات

دستاوردهای ارتباطی دولت سیزدهم در انتخابات