لزوم استفاده از ظرفیت انتخابات برای ساختن کشور

وزیر آموزش و پرورش گفت: انتخابات مظهر مردم سالاری است و تجلی اراده مردم برای تحقق وعده‌های انقلاب اسلامی و پیش‌رفتن امور کشور است.

مهر نوشت: رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش امروز به همراه مدیرکل آموزش و پرورش تهران برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در جمع دانش‌آموزان رأی اولی در دبیرستان شهید مطهری منطقه ۶ رأی خود را به صندوق انداخت.

صحرایی اظهار کرد: انتخابات، مظهر مردم سالاری است و تجلی اراده مردم برای تحقق وعده‌های انقلاب اسلامی و پیش‌رفتن امور کشور است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: نکته مهم و اساسی این است که از ظرفیت انتخابات برای ساختن آینده کشور استفاده کنیم. اقدامات باید به نحوی باشد که دشمنان را ناراحت و دوستان را شاد کند. اگر کارها سبب خشنودی دوستان و یاس و ناامیدی دشمنان شود، یک کار ارزشمند به حساب می‌آید.

وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره انتخابات خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب با حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری با یک جمله کلیدی فرمودند مشارکت مردمی، عزت و آبروی هر کشوری از جمله کشور ما به حساب می‌آید.

صحرایی با بیان اینکه مردم‌سالاری در چنین سطحی گواه این است که دارای یک الگوی ویژه هستیم؛ گفت: این الگوی ویژه از دین اسلام و آئین ایرانیان برآمده است. الگوی مردم‌سالاری برآمده از انقلاب اسلامی است و انقلاب ما ریشه در طریقت اسلامی دارد.

وزیر آموزش و پرورش با دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات، اظهار کرد: هر کدام از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری که انتخاب شود مورد تأیید و احترام ملت ایران است. همه باید به رئیس‌جمهور منتخب کمک کنیم تا وعده‌هایشان در جهت سیاست‌های کلی نظام محقق شود.