هنرمندان دارای نیازهای ویژه به تماشای «کلوزآپِ باقر» نشستند

نمایش «کلوزآپِ باقر» با بازی محمد بابائی برای هنرمندان و بازیگران دارای نیازهای ویژه روی صحنه رفت.

مهر: نمایش «کلوزآپِ باقر» به نویسندگی، کارگردانی و بازی محمد بابائی دوگاهه چهارشنبه ۳۰ خرداد برای هنرمندان و بازیگران دارای نیازهای ویژه (اوتیسم، سندروم داون، سی‌پی و …) در دهکده المپیک روی صحنه رفت.

این اثر نمایشی درباره پسری است که در سی‌سالگی‌ متوجه می‌شود که انسان نیست و یک بچه غول است! او در این برهه به دنبال زندگی گم شده‌اش است که …

نمایش «کلوزآپِ باقر» بیش‌از ۸۰ نوبت اجرا در شهرهای مختلف سراسر کشور و جشنواره‌های تئاتری داشته است.

هدف از اجرای این اثر نمایشی برای کودکان و نوجوانان دارای نیازهای ویژه شکل‌گیری قوای تخیل، بهبود فن‌بیان، تصویر سازی ذهنی و … بود.

این هنرمندان و بازیگران دارای نیازهای ویژه (اوتیسم، سندروم داون، سی‌پی و …) هم‌اکنون درحال تمرین و آموزش تئاتر با تدریس جواد فراهانی کارگردان و نویسنده جوان تئاتر هستند.