ارتش درمانگر داخل بدن کشف شد

محققان دانشگاه کمبریج  قابلیتی ناشناخته در سلول های تی تنظیم کننده شناسایی کرده اند که احتمالا شیوه های درمان بیماری ها را متحول می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، محققان تحقیقی روی موش ها انجام داده و سلول های تی تنظیم کننده را به بخش خاصی از بدن هدایت کردند و به این ترتیب تعداد آنها را افزایش دادند و آنها را فعال کردند تا واکنش ایمنی بدن را خاموش کنند. چنین روندی درمان بیماری ها را متحول می کند.

درمان های فعلی به خصوص برای بیماری های التهابی روی کل بدن تاثیر می گذارند و محدود به یک منطقه خاص نیستند. بنابراین آنها مانند یک چکش به بدن حمله می کنند. با این وجود کشف سلول های تی تنظیم کننده که در حقیقت گروهی از گلبول های سفید هستند که مانند ارتش عمل می کنند و به طور مداوم در بدن حرکت می کنند با باور پیشین که تصور می شد سلول های تی فقط در یک منطقه هستند، تناقض دارد.

محققان دانشگاه کمبریج به طور موفقیت آمیز با کمک دارو از این فرایند استفاده کردند تا ارتش درمانگر را فقط به مناطق خاصی از بدن بفرستند که به استراتژی های متمرکز درمان منجر می شود.

آدریان لیستون مولف ارشد پژوهش در این باره می گوید: ما قوانین جدیدی از سیستم ایمنی بدن کشف کرده ایم. این ارتش درمانگر می تواند هر کاری از ترمیم ماهیچه آسیب دیده تا وادار کردن سلول ها چربی به پاسخگویی بهتر به انسولین و رشد دوباره فولیکول های مو را انجام دهد.

تاثیرات این کشف فراتر از درمان بیماری هاست و نشان دهنده دستاوردی احتمالی در حوزه طاسی نیز است.