دعوت از نامزدهای انتخابات برای ارایه برنامه‌ در حوزه محیط زیست

هیات موسس برنامه محیط زیست ملل اسلامی(IUEP) از نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برای ارایه برنامه‌های خود در حوزه محیط زیست دعوت کرد.

مهر نوشت: هیأت مؤسس برنامه محیط زیست ملل اسلامی(IUEP) در بیانیه پایانی جلسه بررسی مواضع زیست محیطی کاندیداهای چهاردهمین دوره ریاست جمهوری آورده است: در حال حاضر با توجه به محدودیت‌های منابع زیستی که موجب ایجاد مناقشات جدی مرزی در دنیا شده است و حتی بیم آن می‌رود در صورت عدم تدبیر به جنگ بین کشورها در حوزه منابع زیستی ( آب، خاک، هوا) تبدیل شود، لذا دیپلماسی محیط زیست، یکی از ارکان مهم حکمرانی مطلوب در دنیا مورد تاکید و توجه است.

متخصصان و کارشناسان برنامه محیط زیست ملل اسلامی ضمن دعوت از کاندیداهای محترم ریاست جمهوری جهت ارائه برنامه‌های محیط زیستی خود، پیشنهاد می‌کنند در برنامه‌های پیش روی مناظرات رسانه‌ای این گونه موضوعات را با درجه اهمیت بالا به افکار عمومی شفاف‌سازی کنند. همچنین انتظار دارد کاندیداهای محترم نسبت به معرفی نماینده جهت دفاع از محورهای محیط زیستی احتمالی برنامه خود و تبیین آن به افکار عمومی و جامعه محیط زیست کشور اقدام کنند.