تخلفات ۱۱ گانه دوپینگ/ فقط مصرف ماده ممنوعه باعث محرومیت نمی‌شود

بر اساس قوانین آژانس بین‌المللی مبارزه با دوپینگ، ۱۱ اقدام ورزشکاران به منزله تخلف و دوپینگ به حساب می‌آید که مصرف ماده ممنوعه و محرز شدن آن در آنالیز نمونه‌گیری‌ها، یکی از آنهاست.

مهر: وجود هر یک از مواد ممنوعه که آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) برای آغاز هر سال میلادی فهرست مربوط به آن را به روزرسانی می‌کند در نمونه گیری به عمل از ورزشکاران و تشخیص این اقدام توسط پزشکان و متخصصان آزمایشگاه‌های آکردیته، منجر به متخلف شناخته شدن ورزشکار مربوطه و محرومیت او خواهد شد.

اصلاً گرفتن تست دوپینگ از ورزشکاران با همین هدف در برنامه مأموران وادا، فدراسیون‌های بین المللی و ستاد ملی مبارزه با دوپینگ کشورها قرار گرفته، تا تخلف احتمالی آنها شناسایی و برخورد لازم با آن صورت بگیرد و اینگونه گام بلندی در مسیر کنترل دوپینگ برداشته شود.

تخلفات ۱۱ گانه دوپینگ/ فقط مصرف ماده ممنوعه باعث محرومیت نمی‌شود

تخلفات ۱۱ گانه دوپینگ

اما استفاده از مواد نیروزا تنها راه ارتکاب به دوپینگ نیست. آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ در مجموع ۱۱ اقدام را به عنوان تخلف و راهی برای ارتکاب به دوپینگ تشخیص داده است که شاید چگونگی برخورد با هر یک از آنها – از حیث میزان محرومیت- متفاوت باشد اما همه به عنوان سرپیچی از قونین و نقص ورزش پاک به حساب می‌آید و مُهر دوپینگی بودن را به پیشنانی ورزشکار خاطی می‌زند.

۱۱ اقدامی که از طرف آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ به عنوان تخلف و راهی برای ارتکاب به دوپینگ تشخیص داده شده، به این شرح است:

۱- وجود یک نوع ماده ممنوعه در نمونه ورزشکار
۲- دستکاری یا تلاش برای اختلال در هر بخش از کنترل دوپینگ
۳- فرار، خودداری یا کوتاهی ورزشکار از نمونه گیری
۴- کوتاهی از الزامات مربوط به در دسترس بودن
۵- مصرف یا تلاش برای مصرف ماده یا روش ممنوعه
۶- همراه داشتن یک ماده یا روش ممنوعه
۷- قاچاق یا تلاش برای قاچاق هر گونه ماده یا روش ممنوعه
۸- تجویز یا تلاش برای قاچاق هر گونه ماده یا روش ممنوعه
۹- تبانی یا تلاش برای تبانی
۱۰- همکاری با افرادی که به دلیل تخلف دوپینگ دوره محرومیت خود را سپری می‌کنند
۱۱- هر اقدامی که مانع ارائه گزارش به مقام‌های مسئول مبارزه با دوپینگ گردد

تخلفات ۱۱ گانه دوپینگ/ فقط مصرف ماده ممنوعه باعث محرومیت نمی‌شود

بی اطلاعی توجیه نیست

با این اوصاف ورزشکار نه تنها باید که نسبت به فهرست مواد ممنوعه اشراف و اطلاع داشته و از مصرف آنها خودداری کند، بلکه موظف است درباره مقررات کلی مبارزه با دوپینگ و راه‌های ارتکاب به آن از مشاوره پزشک وکادر درمان استفاده کند تا اسیر محکومیت‌ها و محرومیت‌های بعد از آن نشود چراکه طبق قوانین وادا، اظهار بی اطلاعی یا ندانستن مقررات در زمان بررسی پرونده توجیه قابل قبول نیست و مهمتر اینکه تعمدی یا غیر تعمدی بودن قصد و نیت در ارتکاب به تخلف دوپینگ اصلاً اهمیتی ندارد.

هر اقدامی که از نظر آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ تخلف و اقدام به دوپینگ به حساب بیاد، منجر به محکوم شدن ورزشکار خاطی و محرومیت چندماهه تا چندساله او خواهد شد.