محور غربی دلاوران به بزرگراه امام علی (ع) متصل می شود

طرح توسعه و اتصال شاخه غربی محور دلاوران، حدفاصل میدان الغدیر و بزرگراه امام علی(ع) در منطقه ۴ شهرداری تهران توسط اعضاء کمیته شبکه معابر شورای حمل و نقل و ترافیک تصویب شد.

مهر نوشت: شهریار افندیزاده مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران با بیان اینکه مصوبه یادشده پس از تکمیل طرح‌های اجرایی لازم و اخذ مجوزها و بودجه اجرایی مورد نیاز، توسط منطقه ۴ شهرداری تهران اجرا می‌شود، اظهار کرد: با در نظر گرفتن وضعیت ترافیکی میدان الغدیر و جریان‌های تداخلی متعدد با حجم تردد بالای این تقاطع، اتصال شاخه غربی دلاوران به صورت غیرهمسطح در نظر گرفته شده و از طرفی، برای ایجاد شرایط ایمن و رعایت استانداردها و ضوابط، اتصال به بزرگراه امام علی (ع) صرفاً از طریق مسیر کندرو مصوب شده است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران همچنین از الزام ایجاد خطوط کندرو در هر دو رویکرد این محور ۳۵ متری برای امکان اتصال ایمن معابر شمالی- جنوبی آن خبر داد و افزود: توسعه محور یادشده با بهبود دسترسی ساکنین و امکان گذر جریان تردد شرقی- غربی عبوری، شرایط ترافیکی را در محلات مجاور بهبود بخشیده و روان‌سازی تردد وسایل نقلیه را به دنبال خواهد داشت.

افندیزاده، تنظیم نحوه اتصال معبر یادشده با سایر معابر را مطابق مصوبات کمیته شبکه معابر، در جلوگیری از بروز اختلالات ترافیکی و ملاحظات ایمنی مؤثر خواند و تصریح کرد: این معبر در طرح تفصیلی شهر تهران به‌منظور بهبود دسترسی‌های محلات کوهک، اوقاف و علم و صنعت به شبکه معابر بزرگراهی و تکمیل شبکه معابر محدوده تبیین شده است، اما نحوه اتصال محور به معابر و تقاطعات دیگر، بر وضعیت ترافیکی سایر معابر، ایمنی تردد کاربران و نظام دسترسی‌ها در محدوده اثرگذار خواهد بود.