مشاهده اوضاع اقتصادی تاب تحمل را از هر انسان مسوول سلب کرده است

رییس دولت نهم و دهم گفت: مشاهده اوضاع اقتصادی مردم تاب تحمل را از هر انسان مسوول سلب کرده است.

مهر نوشت: محمود احمدی‌نژاد پس از ثبت‌نام در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران گفت: اینجانب همواره در ارتباط وسیع با اقشار مختلف مردم بوده‌ام. مردم مایل به شرایط بهتر برای زدودن فقر از کشور هستند.

وی تاکید کرد: همه مسائل کشور با همدلی و همراهی جمعی و در تعامل سازنده با جهان حل شدنی است.

احمدی‌نژاد تصریح کرد: مردم از بنده مصرانه خواستند که حضور یابم. مهمترین انگیزه بنده تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی، پایان بخشیدن به رانت و گشایش برای بهبود فضای کسب و کار است.

در حال تکمیل…