ضرورت تغییر رویکردهای محیط زیستی در مسیر توسعه دریامحور

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست بر ضرورت تغییر رویکردهای محیط زیستی در مسیر توسعه دریامحور تاکید کرد.

مهر نوشت: مجتبی ذوالجودی در نشست ویژه اعضای شورای مدیران ارگان‌های دریایی کشور که با حضور برخی مسئولین و مقامات کشوری ذی‌ربط در محل سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد، اظهار داشت: در مسیر تحقق توسعه دریا محور باید به مسائل زیست‌محیطی توجه ویژه داشت تا در حین طی کردن مسیر و پایان آن به مشکلات زیست‌محیطی بر نخوریم و بتوانیم با رعایت مسائل زیست‌محیطی در حوزه توسعه دریا محور، گام برداریم.

وی افزود: سازمان برنامه‌های مختلفی را در راستای توجه به مسائل زیست‌محیطی و تالاب‌ها، تعریف کرده است و باید در راستای تحقق توسعه دریا محور رویکردها را برطرف و اشکالات را رفع کنیم.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه ارگان‌های مختلف در مسیر تحقق دریا محور هیچ گونه رقابتی با یکدیگر ندارند، گفت: در توسعه، هیچ بن‌بست محیط زیستی وجود ندارد و در چارچوب قوانین و مقررات گام بر می‌داریم و در عین حال تاکید می‌کنیم که باید مطابق با حفظ محیط زیست دریایی و تالاب‌ها حرکت کنیم.

ذوالجودی با اشاره به اینکه امیدواریم شاهد همراهی دستگاه‌های مختلف در حوزه توسعه دریا محور باشیم، عنوان کرد: محور فعالیت‌های آینده در دنیا مبتنی بر رعایت مسائل زیست‌محیطی است و به طور مثال می‌توان به تأمین سوخت کم‌سولفور در حوزه دریایی اشاره کرد.

وی ادامه داد: هر ارگانی به عنوان هماهنگ کننده تعیین شود سازمان حفاظت محیط زیست از هیچ همکاری دریغ نخواهد کرد.